korozif koruma ve kaplama nedir

Korozyon Nedir?

Korozyon, metallerin kimyasal veya elektrokimyasal reaksiyonlar sonucunda bozulması ve aşınmasıdır. Bu reaksiyonlar, metallerin atmosferdeki oksijen, su, toprak ve kimyasallar ile temas etmesi sonucunda oluşur. Korozyon, metal yapıların dayanıklılığını ve işlevselliğini önemli ölçüde azaltabilir.

Korozyon Türleri:

 • Elektrokimyasal Korozyon: En yaygın korozyon türüdür. Metalin farklı bölgelerinde anot ve katot oluşması ve elektrik akımı oluşması sonucunda meydana gelir.
 • Galvanik Korozyon: Farklı metallerin birbiriyle temas halinde olması durumunda oluşan korozyon türüdür.
 • Lokal Korozyon: Belirli bir bölgede yoğunlaşan korozyon türüdür. Çukurbereşme, çatlak korozyonu ve seçici korozyon gibi alt türleri vardır.
 • Genel Korozyon: Metalin tüm yüzeyini etkileyen korozyon türüdür.
 • Kimyasal Korozyon: Metallerin asitler, alkaliler ve tuzlar gibi kimyasallarla doğrudan teması sonucunda meydana gelir.
 • Gereç Korozyonu: Metallerin mekanik gerilimlere maruz kalması sonucunda meydana gelir.
 • Biyolojik Korozyon: Mikroorganizmaların metaller üzerindeki yıkıcı etkisi sonucunda meydana gelir.
 • Korozyonun Etkileri:
 • Ekonomik Kayıplar: Korozyon, metal yapılara önemli zararlar vererek ekonomik kayıplara yol açabilir. Onarım ve yenileme masrafları artar, metal yapılar erken yıpranarak kullanım ömrü kısalır.
 • Güvenlik Riskleri: Korozyon sonucunda metal yapıların dayanıklılığı azalabilir ve bu durum köprülerin çökmesi, boruların patlaması gibi güvenlik risklerine yol açabilir.
 • Çevre Kirliliği: Korozyon sonucunda metallerden salınan kimyasallar çevreye zarar verebilir. Toprağa ve suya karışan bu kimyasallar bitkilere ve hayvanlara zarar verebilir.
 • Estetik Görünüm: Korozyon, metal yapıların estetik görünümünü bozar. Binalar, araçlar ve diğer metal yapılar korozyon nedeniyle çirkin bir görünüme sahip olabilir.

Korozyon Önleme Yöntemleri:

Korozyonun etkisini en aza indirmek için çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bu yöntemler iki ana gruba ayrılabilir:

1. Metal Seçimi:

 • Korozyona Dayanıklı Metaller: Paslanmaz çelik, alüminyum ve bakır gibi korozyona dayanıklı metallerin kullanımı, korozyon riskini önemli ölçüde azaltabilir.
 • Alaşımlı Çelikler: Farklı metallerin birleştirilmesiyle üretilen alaşımlı çelikler, korozyona karşı daha dirençli olabilir.
 • Örneğin: Krom, nikel ve molibden gibi elementler içeren alaşımlı çelikler korozyona karşı daha dayanıklıdır.

2. Korozyon Koruma Yöntemleri:

 • Kaplama: Boya, vernik, plastik, metal kaplama ve emaye kaplama gibi yöntemler, metalin yüzeyini izole ederek korozyondan korumaya yardımcı olur.
 • 1.Boya ve Vernik: En yaygın kaplama yöntemidir. Farklı pigmentler ve bağlayıcılar kullanılarak çeşitli renk ve özelliklere sahip boyalar üretilebilir.

  2.Metal Kaplama: Galvanizasyon, kalay kaplama ve nikel kaplama gibi yöntemler metalin üzerine ince bir metal tabakası uygulanarak koruma sağlar.

  3.Plastik Kaplama: Sprey boya, fırça ile uygulama veya daldırma gibi yöntemlerle plastik kaplama yapılabilir.

  4.Emaye Kaplama: Yüksek sıcaklıklarda eritilmiş cam uygulanarak yapılan bir yöntemdir.

 • Katodik Koruma: Harici bir akım uygulanarak metalin katot haline getirilmesi ve anod bölgelerinde oluşabilecek korozyon reaksiyonlarının bastırılması.
 • Anod Koruma: Anod bölgelerinin korunması ve korozyonun katot bölgelerinde yoğunlaştırılması prensibiyle çalışan bir yöntemdir. Bu yöntem daha az yaygın olmakla birlikte, deniz suyu gibi iletken ortamlarda kullanılabilir.
 • İnhibitörler: Kimyasal maddeler kullanarak korozyon reaksiyonlarının hızını yavaşlatmak veya durdurmak için kullanılır. Bu yöntem genellikle diğer yöntemlerle birlikte kullanılır.

Uygun Yöntem Seçimi:

Kullanılacak korozyon koruma yöntemi, aşağıdaki faktörlere bağlı olarak değişir:

 • Korunacak Metal Türü: Farklı metaller korozyona karşı farklı direnç gösterir. Örneğin, çinko çelikten daha kolay korozyona uğrar ancak çinko kaplama ile çeliği koruyabilir.
 • Kullanım Amacı: Metalin maruz kalacağı ortam ve yükler, seçilecek yöntemi etkiler. Örneğin, deniz suyunda kullanılacak bir boru için katodik koruma daha uygun olabilirken, iç mekanda kullanılan bir metal mobilya için boya ile kaplama yeterli olabilir.
 • Ortam: Metalin maruz kalacağı ortam (iç mekan, dış mekan, deniz suyu, toprak vb.) seçilecek yöntemi etkiler. Farklı ortamlar farklı korozyon riskleri barındırır.
 • Bütçe: Farklı korozyon koruma yöntemlerinin maliyetleri birbirinden farklıdır. Seçim yapılırken maliyet de önemli bir faktördür. Bazı durumlarda birden fazla yöntemi birlikte kullanmak gerekebilir.

Örnek Uygulamalar:

 • Boru hatları: Yeraltı boru hatları, korozyona karşı oldukça hassastır. Katodik koruma ve kaplama yöntemleri birlikte kullanılarak boruların ömrü uzatılabilir.
 • Gemi gövdeleri: Deniz suyu, metaller için oldukça korozif bir ortamdır. Katodik koruma ve boya ile kaplama yöntemleri birlikte kullanılarak gemi gövdeleri korozyondan korunur.
 • Otomobiller: Otomobil parçaları, tuzlu suya ve yol tuzuna maruz kalarak korozyona uğrar. Boya ile kaplama, otomobil parçalarının korunması için yaygın olarak kullanılan yöntemdir.

Korozyon, metaller için önemli bir tehdittir. Korozyonun önlenmesi için metal seçimi ve korozyon koruma yöntemleri oldukça önemlidir. Doğru yöntemlerin seçilmesi ve uygulanması metal yapıların ömrünü uzatır, bakım maliyetlerini azaltır, çevre kirliliğini önler ve güvenliği sağlar.

Metallerin korozyonu ile ilgili daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, lütfen bir uzmana danışın.


Lütfen Bekleyin